Fremhjelpende

 

Tryggende

 

Verdiskapende

Vi tilbyr enhver form for kontroll- og sikkerhetstjenester, både til privat næringsliv og det offentlige.

Skap vekst med trygge rammer.

Konsulent- og rådgivningstjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av ulike tjenester, blant annet innen ledelse, HMS, kvalitet og beredskaps- og sikkerhetsledelse. Inkludert fasilitetsledelse og tjenester.

- Ingen endring ingen forbedring -

Prosjektledelse / Prosjektstyring - Vi tilpasser og leverer de tjenestene enkelt-prosjektet eller prosjektvirksomheten har behov for.

Vi tilbyr profesjonell faglig opplæring og kompetanseutvikling innen ulike fagfelt. Ta kontakt for kurs og seminarer.